Collectie
brochure

VBRB3655

Vlaanderen

Vlaanderen eerst! Volksunie volksvergadering Schilde: plechtige vaandeloverhandiging vrijdag 26 oktober 1962. — Schilde: Volksunie, 1962. —22 cm

Programma

Trefwoorden: 
Liederen
Frans Van der Elst (Frans Marie Emile) [F. Van Limburg (of L.(?) Van Limburg); H. Van Westdijk: is pseudoniem van Hendrik Elias, maar werd verkeerdelijk toegeschreven aan Frans Van der Elst; het omgekeerde gebeurde met F. Van Limburg]
Volksunie (VU), Afdelingen: Schilde
Volksunie (VU), Congressen (algemeen)
Oranje [uitgeverij]
Toon Van Overstraeten (Antoon) [Dio Genes; T. Van Houtstede; A.N. Tovano]
°°- Paelinckx

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.