Collectie
boek

VC1176

Curriculum

Curriculum Vitae van de Ministers en Staatssecretarissen van de Nationale Regering en van de Gemeenschaps- en Gewestexecutieven. — Brussel: INBEL, 1991. — 141 p.: ill.: reg.; 29 cm

Trefwoorden: 
Biografieën
België, Politiek
Executieve van de Nederlandse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest
Executieve van de Duitstalige Gemeenschap
Franse Gemeenschap en Waalse Gewest

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.