Collectie
brochure

VBRB6629 (1/2)

Dosfel, Lodewijk

Wereldeinde: dramatisch gedicht in 2 bedrijven met een slottooneel / L. Dosfel. — tweede druk. — Thielt: Lannoo, [1922]. — 48 p.; 20 cm

• gesigneerd: Devos

Trefwoorden: 
Toneel
Poëzie

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.