Collectie
brochure

VBRB6685 (1/4)

Mooiste

De mooiste gedichten van Guido Gezelle / samengest. door Sipke van der Land. — vierde druk. — Kampen: Kok, 1991. — 47 p.: ill.; 20 cm

Trefwoorden: 
Guido Gezelle (Guido Pieter Theodoor Joseph) [Spoker]
Poëzie

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.