Collectie
boek

VB13500

Dette

La dette publique aux XVIIIe et XIXe siècles: son développement sur le plan local régional et national = de openbare schuld in de 18de en 19de eeuw: ontwikkeling op het plaatselijk gewestelijk en nationaal vlak = 9e colloque international = 9de internationaal colloquium: Spa 12 - 16 sept. 1978: Actes = handelingen. — Bruxelles: Credit communal de Belgique, s.a. — 323 p.: tab.: graf.: diagr.; 24 cm. - (Collection histoire Pro Civitate = Historische uitgaven Pro Civitate; nr. 58)

Sprekers: F. Narmon; H. Van der Wee; A.C. Carter; A.H. John; P. Lenders; M. Bruwier; J. Pirard; O. Pickl; A. Cova; M. Lévy-Leboyer; J. De Vries; Ch. Wilson; E. Fernandez De Pinedo; F. Mauro; J.A. James en R.E. Sylla; P.C. Hartmann; M.G. Buist; J. Stengers

• gestempeld
• met etiket(ten)

Trefwoorden: 
Europa, Economie
Europa, Economisch Beleid
Nieuwste Geschiedenis
Vroegmoderne tijd
Engeland
Oostenrijkse Nederlanden
België, Economische geschiedenis
Oostenrijk
Lombardije
Frankrijk
Nederland
Nederlanden en Groot-Brittannië
Spanje
Latijns-Amerika
Verenigde Staten (VS)
Beieren
Baden
Pruisen
Duitsland
Rusland
Belgisch Kongo
Colloquia

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.