Collectie
boek

VB13788—5 (1/2)

Bartstra, Jan Steffen

Handboek tot de staatkundige geschiedenis van de landen van onze beschavingskring van 1648 tot heden. Vijfde deel: het wereldrevolutionaire tijdperk 1914 tot circa 1954 / J.S. Bartstra. — Tweede herziene druk. — ‘s-Hertogenbosch: Malmberg, 1962. — 390 p.: krt.: reg.; 25 cm

• gestempeld
• met etiket(ten)

Trefwoorden: 
Europa, Geschiedenis
Nieuwste Geschiedenis
België, Politiek
Nederland
Rechtsgeschiedenis
Wereldoorlog I (WO I)
Interbellum
Wereldoorlog II (WO II)
Koude Oorlog

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.