Collectie
boek

VB14079—1 (1/2)

Schlosser, Friedrich Christoph

Geschiedenis der achttiende eeuw en der negentiende tot den ondergang van het Fransche keizerrijk: eerste deel / F.C. Schlosser. — Tweede druk gedeeltelijk op nieuw naar de vierde of laatste zeer veel verbeterde en vermeerderde Hoogduitsche uitgaaf vertaald en geheel herzien door P. Van Os. — Sneek: Van Druten & Bleeker, 1858. — 416 p.; 24 cm

• gestempeld
• met etiket(ten)

Trefwoorden: 
Vroegmoderne tijd
Nieuwste Geschiedenis
Staatkunde
Europa, Geschiedenis
Internationale politieke betrekkingen
Adel
Letterkunde
Oorlogen
Filosofie

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.