Collectie
boek

VW210.32

Lambrechts, Hilde

Noordbrabantse tijdschriften: 1830 - 1960 Taxandria uitgezonderd / Hilde Lambrechts. — Antwerpen: Centrum voor Studie en Documentatie, 1981. — LIV, 449 p.: tab.: reg.; 24 cm. - (Nederlandse volkskundige bibliografie: systematische registers op tijdschriften reekswerken en gelegenheidsuitgaven; XXXII)

Ontsloten tijdschriften: Brabants heem; Sinte Geertruydtsbronne; Tijdschrift voor Noordbrabantse Geschiedenis, Taal- en Letterkunde; Noordbrabantse almanak; Brabantia Nostra; Edele Brabant; Bijdragen van het provinciaal genootschap van kunsten en wetenschappen in Noord-Brabant; Jaarboek van de Oudheidkundige Kring de Ghulden Roos; Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige kring van stad en land van Breda De Oranjeboom; Noord

• gestempeld
• met etiket(ten)

Trefwoorden: 
Periodieken
Catalogi
Bibliografieën
Nederland
Geschiedschrijving
Repertoria
Volkskunde
Noord-Brabant, Cultuur
Registers

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.