Collectie
boek

VW212.5

Dongelmans, B.

De Stroom & Het Getij: Bibliogafische beschrijvingen, analytische inhoudsopgaven, indices / B. Dongelmans. — Nieuwkoop: de Graaf, 1983. — 299 p.: ill.: reg.; 24 cm. - (Literaire Tijdschriften in Nederland; nr. 5)

Uitgegeven onder auspiciën van de Werkgroep voor de documentatie der Nederlandse Letteren

Trefwoorden: 
Nederlands, Letterkunde
Bibliografieën
Periodieken

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.