Monumenten

MO000059

Fontein Karel Buls, Brussel

Karel Buls
°Brussel, 13/10/1837 - †Elsene, 13/7/1914
politicus, burgemeester van Brussel

• Locatie
Brussel, Grasmarkt, ter hoogte van galerij “Agora”

• Beschrijving
brons
[iconografie] Het is een tweedelig bronzen standbeeld. Het is een symbolische en anecdotische voorstelling van de mens Buls, zittend op de rand van de fontein, in gezelschap van zijn hond en met een open boek - symbool van zijn drang naar kennis en culturele interesse - in zijn rechterhand. Op de fontein verzinnebeelden figuren en allegorische beelden in een ronde fries de persoonlijkheid van de burgemeester en zijn opvattingen in de verscheidene domeinen waarin hij zich verdienstelijk heeft gemaakt: wijsbegeerte, politiek, cultuur, onderwijs, stedenbouw, architectuur, zijn cosmopolitisme...
Vooraan is er een gedenkplaat, met twee volksfiguren die hulde brengen aan Karel Buls: de restauratie van de Hallepoort en het Stadhuis (burgerlijk), kantelen (militair), gotische en romaanse vormen (kerkelijk), geometrische vormen (grondbeginselen), zuilen (klassiek), een metselaar aan het werk (vrijmetselarij); achteraan symbolen voor zijn reislust, de bestendige vooruitgang van zijn kennis, zijn exploratietochten. De Italiaanse versieringen herinneren aan zijn reis naar Italië, die een keerpunt in Buls’ geestesleven heeft betekend; rechts een vrouw die bloemen plukt en daarmee de kunsten in het leven symboliseert.

• Geschiedenis
[initiatiefnemer] Nederlandse Commissie voor de Cultuur van de Brusselse Agglomeratie, Werkgroep Culturele Uitstraling, 1985
[kunstenaar] Henri Hubert Lenaerts — beeldhouwer
[inhuldiging] 2/10/1987

• Literatuur
- Een standbeeld op de Grasmarkt, in: Het Laatste Nieuws, bijzondere uitgave nr. 30, 2/10/1987.
- T. VERSCHAFFEL, Eigen helden. Monumenten voor Vlaamsgezinden, in: F. SEBERECHTS, Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging, Antwerpen; Gent; Tielt, 2003, pp. 59 en 65-66.
- Rh., Karel Buls kreeg monument. Enige Vlaamsvoelende burgemeester van Brussel, in: Gazet van Antwerpen, 03.10.1987.
- Fontein voor Karel Buls, in: De Nieuwe Gazet, 13.07.1985.

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.