Collectie
tijdschrift

VY625

KADOC Nieuwsbrief

Kontaktblad van het Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum
(1988- )
Nederlands

jg. 1988 nrs. proefnr., 1, 2 + jaarverslag
jg. 1988/1989 nrs. 3-5
jg. 1989-1993 volledig
jg. 1993/1994 nrs. 1-5, jaarverslag 93, tentoonstellingsnr. 13/1
jg. 1994/1995 volledig (1-5)
jg. 1995/1996 volledig (1-5)
jg. 1996/1997 nrs. 1-7
jg. 1998 volledig (mrt-dec), tentoonstellingsnr. 18/9
jg. 1999-2001 volledig (1-6)
jg. 2002 volledig (1-6)
jg. 2003 nrs. 1-3, 5, 6, tentoonstellingsnr. 19/9
jg. 2004 nrs. 1/2-11/12
jg. 2005 nrs. 1/2-11/12
jg. 2006 nrs. 1/2-9/10, extra 4
jg. 2007 nrs. 1/2-11/12
jg. 2008 nrs. 1/2-11/12
jg. 2009 nrs. 1-6
jg. 2010 nrs. 1-6
jg. 2011 nrs. 1-6
jg. 2012 nrs. 1-6
jg. 2013 nrs. 1-6
jg. 2014 nrs. 1-6

Trefwoorden: 
Katholiek Documentatie- en Onderzoekscentrum (Kadoc)
Archiefwezen
Katholicisme
Christelijke Volkspartij (CVP)
Katholieke Partij

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.