Wt

WT002462

Boeva, Luc

De nationalisering van de demos. Twee nieuwe bijdragen rond nationalisme in België / Luc Boeva

In: Wetenschappelijke tijdingen (Wt), jg. 68, 2009, nr. 1, pp. 63-77
Recensie van: Natie en Democratie 1890-1921. Acta van het interuniversitair colloquium Brussel 8-9 juni 2006 - Nation et Démocratie 1890-1921. Actes du colloque interuniversitaire, Bruxelles, 8-9 juin 2006 / Onder red. van Els Witte; Ginette Kurgan-van Hentenryk; Emiel Lamberts; ... [et al.] . - Brussel: KVAB, 2007

Trefwoorden: 
Natie [theorievorming]
Nationale identiteit [UF: Natie]
Vlaams-nationalisme [overzicht]

Externe databanken

Externe databanken

Abraham: Belgische kranten, 1830-1950

www.krantencatalogus.be

 

Archiefbank: private archieven in Vlaanderen

www.archiefbank.be

 

Heldenhulde: zerken, personen en begraafplaatsen

www.heldenhulde.be

 

Nieuws van de Groote Oorlog: gedigitaliseerde pers, 1914-1918

www.hetarchief.be

 

ODIS: personen, organisaties etc. van het Vlaamse middenveld, 19e-20e eeuw

www.odis.be

.

.