VPR_001511_C-imp.jpg

Karikatuur van het incident tussen majoor Edward Albrecht en Jozef Grote in Antwerpen op 13 juni 1909. [VPR1511]