Digitaal Volksunie-erfgoed

Digitaal Volksunie-erfgoed

Op 15 september 2001 viel het doek over de Volksunie. Bijna 50 jaar lang was de politieke partij één van de belangrijkste actoren binnen de Vlaamse beweging. De Volksunie liet een enorme hoeveelheid aan archief na: van partijverslagen, briefwisseling, brochures, affiches en tijdschriften tot foto’s, gadgets of beeld- en klankopnames. Sinds jaar en dag verzamelt het ADVN dit erfgoed om historisch onderzoek te voeren naar het verleden.

 

De twintigste verjaardag van het uiteenvallen van de partij is een goede gelegenheid om u te laten proeven van het Volksunie-erfgoed dat het ADVN bewaart en systematisch digitaliseert. Langs de nieuwe website ‘Wij Digitaal’ presenteren we u drie digitaliseringsprojecten en een geüpdatete inventaris van het Volksunie-archief. Ga kijken op: https://volksunie.advn.be/

 

U vindt er onder meer:

*Alle gedigitaliseerde jaargangen van het partijblad De Volksunie / Wij.

Het tijdschrift was 45 jaar lang de belangrijkste spreekbuis van de Volksunie. U kan grasduinen doorheen 46.800 pagina's Volksunie-geschiedenis.

 

*Meer dan 300 uur VNOS-tv-uitzendingen

Samen met Meemoo, het Vlaams instituut voor audiovisuele archivering, digitaliseerde het ADVN het audiovisueel archief van de Vlaams Nationale Omroepstichting (VNOS), de organisatie die twintig jaar lang de 'uitzendingen door derden' verzorgde. De tv-programma’s kunnen voorlopig enkel via de leeszaal worden geraadpleegd. U krijgt alvast een voorsmaakje.

 

*Het fotoarchief van de Volksunie

Het gedigitaliseerde Volksunie-fotoarchief telt meer dan 8.000 beelden met divers materiaal waaronder 1.500 fotomappen op naam. Voorlopig kunnen de foto’s enkel via de leeszaal worden geraadpleegd, voor de inventaris van personen klikt u hier.

 

*De vernieuwde inventaris van het partijarchief

Het ADVN bewaart Volksunie-archief dat doorheen de jaren werd gevormd, bewaard en overgedragen: van centraal partijarchief tot lokaal afdelingsarchief.  Al deze archieven samen documenteren de geschiedenis van de Volksunie. De nieuwe inventaris vindt u hier.

.

.