Over Peristyle

Het ADVN richt zijn publicatieactiviteiten in onder de naam Peristyle. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. De productie en distributie van Peristyle zal grotendeels door de instelling gebeuren, in samenwerking met een commerciële uitgeverij, waardoor tevens een breder publiek bereikt wordt. Bijzondere aandacht wordt besteed aan onderzoek dat met de ADVN-collectie thematisch verbonden is. Ook de publicaties door de internationale associatie NISE vallen onder deze noemer.

De eerste publicatie door Peristyle is een gemeenschappelijk initiatief van Aan de IJzer, het ADVN en de Vlaamse Vredesbeweging VOS, namelijk Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. In deze historisch verantwoorde uitgave wordt de totstandkoming van de open frontbrieven in haar context geplaatst.

Verdere publicaties van Peristyle zijn: een historische studie over politieke grenzen en de mémoires van de internationaal befaamde Tsjechische theoreticus van het nationalisme Miroslav Hroch. In 2019 was er de Engelstalige publicatie Flemisch Patriots and the Construction of the Nation: How the Flemish Nation Ceased to be 'Small'. Recent verscheen het boek De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen. Later dit jaar komt het vijfde NISE Essay Catalan Nationalism and the Quest for Independence in the Twenty-First Century: A Historical Perspective uit. Verder zijn een zesde NISE Essay Walloon Federalism or Belgian Nationalisme. The Walloon Movement at the End of the First World War en een publicatie over de rol van Cyriel Verschaeve bij het onstaan van de Frontpartij in voorbereiding.