Educatie

Van documenten kan je leren. Archieven hebben immers de kracht en het vermogen om kinderen en jongeren aan het denken te zetten. Tegelijkertijd geeft het leerlingen inzicht in de betekenis van de bronnen en leren ze reflecteren over vroeger en nu.

Het ADVN speelt in op de actualiteit en lanceert een lespakket dat past binnen het thema verkiezingen. In verschillende opdrachten komen leerlingen in contact met de verkiezingspropaganda van de politieke partij Vlaams Blok. Aan de hand van origineel filmmateriaal, pamfletten, verkiezingsdrukwerk en affiches worden leerlingen aangezet om te denken over de vraag ‘Hoe verkiezingspropaganda de kiezer kan verleiden en overtuigen’. Het lespakket vertrekt vanuit een specifieke politieke historische context en leert leerlingen inzicht krijgen in de gevaren die schuilen in diverse propagandavormen en -technieken.

Het lespakket is bestemd voor leerlingen van de derde graad in het secundair onderwijs en kan onder meer gebruikt worden door leerkrachten geschiedenis, godsdienst, zedenleer of filosofie.

Vragen of interesse om het lespakket te gebruiken, neem contact op met Sophie Gyselinck langs het contactformulier.

Lespakket censuur en vrije meningsuiting

Begin 2016 lanceerde LeerDok het eerste lespakket over censuur en vrije meningsuiting. Het ADVN presenteert hierin diverse mogelijkheden voor meerdere lesuren rond het thema legercensuur bij frontblaadjes en de clandestiene frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als rode draad doorheen het lespakket loopt het frontverhaal van Lode De Boninge. Uit zijn egodocumenten die hij als brancardier aan het IJzerfront naliet, werden enkele archiefstukken geselecteerd. Lespakket downloaden kan hier: censuur en vrije meningsuiting

 

Lespakket vluchtelingen

Lespakket vluchtelingen

In 2017 lanceerde LeerDok een tweede lespakket over vluchtelingen. Aan de hand van het levensverhaal van Leo Poppe, wiens archief in het ADVN zit, worden leerlingen aangezet om antwoorden te geven op vragen als 'Is een vluchteling per definitie altijd een vluchteling?' en 'Vindt iedere vluchteling ooit terug een thuis?'. Een modulair lespakket, gericht op het secundair onderwijs, zodat leerlingen inzicht krijgen in perspectieven op vluchtelingen en vluchten vanuit een historische invalshoek. De modules zijn deels ook een weerspiegeling van de collecties die de verschillende instellingen beheren.

Lespakket downloaden kan hier:

Vluchtelingen