Educatie

Van documenten kan je leren. Archieven hebben immers de kracht en het vermogen om kinderen en jongeren aan het denken te zetten. Tegelijkertijd geeft het leerlingen inzicht in de betekenis van de bronnen en leren ze reflecteren over vroeger en nu.

Het ADVN ontwikkelt educatieve lespakketten in samenwerking met LeerDok. LeerDok is een werkgroep onder leiding van Faro met medewerkers uit het Felixarchief, het Letterenhuis, het ADVN, het AMVB, het Amsab-ISG en de Koninklijke Bibliotheek van België.

LeerDok lanceert een tweede lespakket over vluchtelingen. Aan de hand van het levensverhaal van Leo Poppe, wiens archief in het ADVN zit, worden leerlingen aangezet om antwoorden te geven op vragen als 'Is een vluchteling per definitie altijd een vluchteling?' en 'Vindt iedere vluchteling ooit terug een thuis?'. Een modulair lespakket, gericht op het secundair onderwijs, zodat leerlingen inzicht krijgen in perspectieven op vluchtelingen en vluchten vanuit een historische invalshoek. De modules zijn deels ook een weerspiegeling van de collecties die de verschillende instellingen beheren.

Contactpersoon: Sophie Gyselinck

Poppe_brief.jpg

Briefwisseling Leo Poppe, 1949 [ADVN, D17781(1/2)]

Lespakket censuur en vrije meningsuiting

Begin 2016 lanceerde LeerDok het eerste lespakket over censuur en vrije meningsuiting. Het ADVN presenteert hierin diverse mogelijkheden voor meerdere lesuren rond het thema legercensuur bij frontblaadjes en de clandestiene frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als rode draad doorheen het lespakket loopt het frontverhaal van Lode De Boninge. Uit zijn egodocumenten die hij als brancardier aan het IJzerfront naliet, werden enkele archiefstukken geselecteerd. Lespakket downloaden kan hier: censuur en vrije meningsuiting

 

.