Projecten

2019 - 2019
Vanaf zondag 28 april stelt het ADVN zijn uitzonderlijke collectie tentoon van repressie-erfgoed afkomstig uit interneringscentra van na de Tweede Wereldoorlog...
2002 - heden
Vanuit zijn belangstelling voor de studie over “Vlamingen in het buitenland” besteedt het ADVN al geruime tijd aandacht aan de verwerving van bronnenmateriaal...
2015 - 2016
Op 29 september 2015 werd de unieke en omvangrijke bedrijfscollectie van Agfa-Gevaert officieel overgedragen aan de provincie Antwerpen. Het FotoMuseum...
2014 - 2016
Het project ‘Heldenhulde’ werd opgestart in 2014, in het kader van de herdenking van 100 jaar Groote Oorlog, naar een idee van Verbond VOS vzw, Vlaamse...

Pagina's

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: