Brussel en de Vlaamse Rand

Brussel en de Vlaamse Rand
periode: 
2006 - 2008
opdrachtgever(s): 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant
uitvoerder(s): 
Petra Gunst m.m.v. Michiel Hendryckx

Grootstedelijke emigratie zet de samenleving in de gebieden eromheen onder druk. De ingrijpende veranderingen die daarmee gepaard gaan, zijn overal ter wereld zichtbaar. In het geval van Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa, en het gebied eromheen doet zich echter ook een linguïstische verschuiving voor. Er is sprake van verstedelijking, verkaveling en verdringing, maar ook van verfransing en ontnederlandsing. De grootstedelijke problematiek werd een heet communautair hangijzer: de Franstaligen spreken over de périphérie bruxelloise; de Vlamingen over de Vlaamse rand.

Een helder boek over een complex thema.

 

In de fototentoonstelling 'Over de rand' geeft persfotograaf Michiel Hendryckx een eigen kijk op het fenomeen 'rand'. Als buitenstaander met een sterke historische interesse ging hij op pad en vatte de rand in 40 beelden. Zijn verwondering over het nog sterk landelijk karakter van de streek komt tot uiting in zijn reportage. De foto's zijn trouwens niet alleen mooi, ze vertellen elk een interessant verhaal.

 

De publicatie en tentoonstelling werden gerealiseerd door het ADVN in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant en vormen het tweede project in de reeks 'Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant'.

 

realisaties

– publicatieBrussel en de Vlaamse Rand. Een verhaal van migraties en grenzen / Petra Gunst, Leuven, 2008 (Accenten uit de geschiedenis van Vlaams-Brabant, nr. 2)

fototentoonstellingOver de rand. Michiel Hendryckx, in Wemmel (GC De Zandloper, 16 mei tot 4 juni), Tielt-Winge (september 2008), Beersel (oktober 2008), Machelen (november 2008), Londerzeel (december 2008), Dilbeek (februari 2009), Jezus-Eik (maart 2009) en Galmaarden (april 2009).

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten