Herdenkingscomité Albrecht en Marie Pil-van Gastel

foto familiegraf Pil-van Gastel te Zonnebeke
periode: 
1996 - 1996
opdrachtgever(s): 
Werkgroep Herdenkingscomité Albrecht en Marie Pil-van Gastel
uitvoerder(s): 
Marleen Abelshausen

Na de viering in Mortsel (december 1992) van de honderdste geboorteverjaardag van Albrecht Pil en Marie van Gastel, werd een beperkte werkgroep gevormd die zich tot taak stelde te zorgen voor een nieuwe bestemming voor het graf van de familie. Dat bevond zich op de begraafplaats in Mortsel, Edegemsestraat, waar sinds jaren de algemene ontruiming aan de gang was. In de werkgroep waren een aantal lokale en regionale verenigingen vertegenwoordigd, nl. de Davidsfondsafdeling, de Heemkundige Kring, de Vlaamse Volksbeweging en de VOS’sen.

 

Het graf van de familie-Pil werd op 8 oktober 1996 van Mortsel overgebracht naar de Westvlaamse gemeente Zonnebeke, de geboorteplaats van Berten Pil. De inzegening gebeurde in beperkte kring en werd geleid door ere-abt Eligius Dekkers van de abdij van Steenbrugge.
Om de overbrenging mogelijk te maken en te omkaderen met een zinvolle plechtigheid, werd overgegaan tot een verruiming van de werkgroep tot het “Herdenkingscomité Albrecht en Marie Pil-van Gastel”. Door zijn band met de familie Pil-van Gastel verleende het ADVN zijn volle medewerking aan het initiatief.De plechtigheden rond het overbrengen van het graf gingen door op zaterdag 9 november 1996. Ze bestonden uit een Academische zitting in Antwerpen (voormiddag), een korte plechtigheid op de begraafplaats te Zonnebeke (namiddag) en een toespraak met ontvangst op de culturele dienst van de gemeente Zonnebeke.

 

Het programma was als volgt:
• Antwerpen: Academische zitting in de Elsa Gevaertzaal van het Sint-Lievencollege.
Met bijdragen van Juul Van Weverberg, Rika De Backer-Van Ocken over “Marie van Gastel en de rol van de vrouw in de emancipatiebeweging(en) tijdens het Interbellum” en Erik Ponette over “Albrecht Pil en de rol van Vlaamse Academici in de Vlaamse Beweging tijdens het Interbellum”.
• Zonnebeke: Herdenkingsplechtigheid aan het graf.
Inleidende toespraak door Jan Vandewalle; gelegenheidstoespraak door Jef Deloof over “Vredesproblematiek en Vlaamse Beweging”.
• Ontvangst op de culturele dienst van de gemeente Zonnebeke en gelegenheidstoespraak door schepen Hubert Bracke.

 

realisaties

– academische zitting: Antwerpen, Elsa Gevaertzaal van het Sint-Lievencollege, 9/11/1996
– herdenkingsplechtigheid aan het graf: Zonnebeke, 9/11/1996

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: