Jef Van Extergem 100

Jef Van Extergem 100
periode: 
1997 - 1998
opdrachtgever(s): 
Werkgroep Jef Van Extergem 100 – samenwerkingsverband van ADVN, Amsab-ISG (Gent) en Dacob (Brussel)
uitvoerder(s): 
Luc Boeva en Frans-Jos Verdoodt

Met het oog op de honderdste verjaardag van de geboorte van Jef Van Extergem werd de Werkgroep Jef Van Extergem 100 opgericht, waarvan het ADVN één der participanten was.

De activiteiten van de werkgroep resulteerden in een symposium omtrent “Jef Van Extergem en zijn tijd” (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, Antwerpen, 14 februari 1998). Bijdragen voor dat symposium werden geleverd door Hendrik Defoort over “Vlaamse beweging en sociale beweging tijdens het interbellum”; Wim Geldolf over “De houding binnen de Tweede Internationale ten opzichte van oorlog en vrede”; Jan Willem Stutje over “Het radicale socialisme en de opkomst van de communistische beweging te Antwerpen” en Bernard Van Causenbroeck over “De Nieuwe Orde en het antifascisme voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog”.
Op de dag van het symposium werd ook de tentoonstelling “Jef Van Extergem en zijn tijd” geopend (AMVC, 14 tot 28 februari 1998).
De gelijknamige publicatie verscheen medio 1998 en bevat een uitgebreide en aangevulde versie van de op het symposium aangeboden referaten. Zij bevat o.m. een bijdrage van Frans-Jos Verdoodt over "Links-progressieve stromingen en Vlaamse beweging. Een algemeen overzicht."
In dezelfde periode verscheen een ander werk over Jef Van Extergem, met een bijdrage van ADVN-medewerker Luc Boeva over "De nationale en sociale beweging en de studie van de historische politieke geografie" (Luc Boeva e.a., Jef Van Extergem: medestanders, tegenstanders?, Brussel, 1998).

 

realisaties

– symposium: “Jef Van Extergem en zijn tijd”, Antwerpen, AMVC, 14/2/1998
– tentoonstelling: “Jef Van Extergem en zijn tijd”, Antwerpen, AMVC, 14/2/1998 tot 28/2/1998.
– publicatie: Hendrik Defoort e.a., Jef Van Extergem en zijn tijd, Brussel, 1998

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: