Met toeters en bellen

periode: 
2010 - 2012
opdrachtgever(s): 
provinciebestuur Vlaams-Brabant
uitvoerder(s): 
Andreas Stynen

Voor het onderzoeksproject Met toeters en bellen. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant, 19de en 20ste eeuw richtten medewerkers van Amsab-ISG, Kadoc-KULeuven, Liberaal Archief en ADVN zich op de populaire muziekcultuur binnen de grenzen van het huidige Vlaams-Brabant. Tendensen en periodes tijdens deze twee eeuwen kregen in gelijke mate aandacht, waarbij elk van de partners zich op een welomschreven fenomeen toelegde. Voor het ADVN was dat de koor- en liedbeweging.

 

Gedurende het hele traject opteerden de auteurs voor een intense samenwerking. Hafabra, liedbeweging, dansmuziek en andere fenomenen werden niet als op zichzelf staande fenomenen benaderd; verschillende genres en sociale vormen werden integendeel met elkaar geconfronteerd. Doel was om het publiek te leren over de schotten rond de eigen muzikale interesse heen te kijken naar wat binnen andere – soms verdwenen – genres en contexten gangbaar was.

 

Verschillende thema's traden tijdens het onderzoek als leitmotiv op. Een eerste was de notie 'gemeenschap', ofwel de sociale functie van muziek met haar bijdrage aan de vorming van identiteiten, maar ook met elementen van strijd en confrontatie. 'Muzikale uitwisselingen' was een tweede thema. Verschillende vormen van educatie werden belicht, net als repertoria en muzikale stijlen. Een derde thema was 'opvoering', te begrijpen als praktijken van musiceren: het brengen van muziek is altijd een performance met een theatrale dimensie. Zowel de uiteenlopende vormen van presentatie als de ruimtelijke context werden verkend.

 

Het project legde meerdere bruggen met de brede erfgoedgemeenschap. Behalve een publicatie was er een studiedag met daarbij een aantal praktische erfgoedgerichte lezingen en workshops, gericht op musici, lokale erfgoedhouders en erfgoedsteunpunten die al dan niet op professioneel vlak met muziek bezig zijn of ermee te maken hebben. De presentatie van het boek kon vanzelfsprekend niet anders dan tijdens een grote muzikale happening in Tienen.

 

realisaties

- studiedag 'Met toeters en bellen' op 18 juni 2011 in het Provinciehuis in Leuven
- muzikaal erfgoedfeest 'Met toeters & bellen' op 28 april 2012 in Tienen
- publicatie Veel volk verwacht. Populaire muziekcultuur in Vlaams-Brabant sinds 1800 / Elisabeth Bruyneel, Robbe Herreman, Andreas Stynen & Staf Vos. Leuven: Provincie Vlaams-Brabant & Uitgeverij Peeters, 2012. 366 pp., ill. ISBN 9789042926646

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten