Politiek Personeel Provincie Antwerpen

vlag Provincie Antwerpen
periode: 
2000 - 2005
opdrachtgever(s): 
Provinciebestuur Antwerpen
uitvoerder(s): 
Luc Boeva & Sophie Gyselinck

De provincie Antwerpen heeft een boeiend verleden. De provinciale instellingen in hun huidige vorm dateren van 1836, toen de provinciewet van kracht werd. Maar ook voor die datum bestonden er gelijkaardige beleidsstructuren. Bovendien hebben de provincies vandaag niet meer hetzelfde karakter als in 1836. Elke provincie ontwikkelde eigen krachtlijnen binnen de veranderende juridische krijtlijnen, ook Antwerpen.

 

Een overzichtsstudie waarin de wording en evolutie van het Antwerpse provinciale beleid of de provinciale instellingen worden bestudeerd was niet voorhanden. Oorzaak van deze lacune was zonder twijfel het gebrek aan basisstudies en relevante werkinstrumenten over de provincie en haar personeel.

 

 

In opdracht van het provinciebestuur van Antwerpen werd deze opvallende dubbele lacune overbrugd. Het onderzoeks- en publicatieproject “Politiek Personeel Provincie Antwerpen” werd in 2000 op het getouw gezet als een samenwerking tussen de vier door de Vlaamse Gemeenschap erkende privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra, m.n. het ADVN, het Amsab-ISG, het Kadoc-K.U. Leuven en het Liberaal Archief.

 

In december 2005 werd de overzichtsstudie gepresenteerd. Het boek kreeg de titel Geschiedenis van de provincie Antwerpen. Een politieke biografie. Een half jaar later werd ook de databank waarin alle biografische en electorale gegevens met betrekking tot de provincie Antwerpen werden verzameld beschikbaar gesteld voor het grote publiek.

 

realisaties

reizende tentoonstelling: “Grillige Grenzen. De provincie Antwerpen aangekaart” in de Abdij van Averbode, 15/9 tot 3/11/2002; Cultureel Centrum Ter Dilft, Bornem, 12/4 tot 27/4/2003; KFZ-Koningin Fabiolazaal, Antwerpen, 8/7-29/9/2003; Heemhuis Heemkundige Kring “Amalia van Solms”, Baarle, oktober 2003-november 2004
publicatie: De geschiedenis van de provincie Antwerpen: een politieke biografie. Antwerpen: Provincie Antwerpen, 2005, 2 dln., ill.
– tentoonstelling: "De geschiedenis van de provincie Antwerpen" in het Antwerpse provinciehuis, 15-24/12/2005 en 3-8/1/2006
– gegevensbank: www.ppant.be

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: