Reimond Speleers

Reimond Speleers
periode: 
1997 - 2002
opdrachtgever(s): 
ADVN ism dr. Edward De Sutter, Kortrijk
uitvoerder(s): 
Joris Dedeurwaerder

Reimond Speleers (Waasmunster 1876–Aalst 1951) is in de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging een onbekende gebleven. Ten onrechte, zo blijkt uit het bronnenonderzoek dat Joris Dedeurwaerder uitvoerde omtrent de destijds vermaarde oogarts en gezaghebbende flamingant. Sporen van Speleers zijn te vinden in het familiearchief; in de archieven van het Kleinseminarie in Sint-Niklaas, van de Katholieke Universiteit Leuven, van de Universiteit Gent; in jaarboeken, tijdschriften, vergeten pamfletten, dag- en weekbladen en wetenschappelijke publicaties; in de geschriften van medestanders en tegenstanders; in de collecties van het AMVC-Letterenhuis, het ADVN, het Amsab-ISG, het Kadoc-K.U.Leuven; in de dossiers van het auditoraat-generaal.[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

 

Op basis van deze bronnen schreef Joris Dedeurwaerder een lijvige biografie van Reimond Speleers.

 

Ter gelegenheid van de voorstelling van die publicatie organiseerde het ADVN de eerste tentoonstelling uit de collectie van het ADVN. Die tentoonstelling behandelde de bronnen omtrent het activisme.

 

realisaties

publicatie: Joris Dedeurwaerder, Professor Speleers. Een biografie, Antwerpen-Gent, 2002

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten

Enkele projecten hebben ondertussen de facto een permanente status gekregen of zijn geëvolueerd naar duurzame samenwerkingsverbanden: