Sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant (1750-2000)

Sociale en economische geschiedenis van Vlaams-Brabant (1750-2000)
periode: 
1997 - 2001
opdrachtgever(s): 
Provinciebestuur Vlaams-Brabant
uitvoerder(s): 
ADVN, Amsab–ISG, Kadoc-K.U.Leuven en Liberaal Archief ; uitvoerder voor het ADVN: Guy Leemans

In 1997 besliste de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant over een onderzoek naar de sociaal-economische geschiedenis van Vlaams-Brabant. Aan Kadoc (als coördinator), ADVN, Amsab-ISG en Liberaal Archief werd het sociale luik van dit onderzoek toevertrouwd. – Het economische luik werd sedert 1996 uitgevoerd door het Centrum voor Economische Geschiedenis van de K.U.Leuven.

 

Het boek is opgevat als een wetenschappelijk gefundeerde studie, toegankelijk voor een breed publiek. Iconografische documenten, tabellen en grafische voorstellingen ondersteunen de tekst historisch en pedagogisch. Door de samenwerking van de onderzoekers gespecialiseerd in de sociale en economische geschiedenis wordt een beed palet geschilderd van de veranderingen op maatschappelijk vlak vanaf ca. 1750. De nadruk ligt daarbij op de ontwikkelingen in de laatste 150 jaar.

 

Namens het ADVN finaliseerde Guy Leemans de uitwerking van het thema “Vlamingen aan de grens met Wallonië en Brussel”.

 

In bijlage wordt aan de geïnteresseerden een reeks werkinstumenten aangeboden (beknopte bibliografie; biografisch register; index van plaatsnamen, bedrijven en organisaties; historische overzichtskaarten en bijlagen) zodat de wetenschappelijke waarde van het werk blijvend gevaloriseerd wordt.

 

realisaties

tentoonstelling “Geuren en kleuren”. Vlaams-Brabant, een sociale en economische geschiedenis (1750-2000), Leuven, Stedelijk Museum, 22/9/2001-9/12/2001
publicatie “Geuren en kleuren”: een sociale en economische geschiedenis van Vlaams–Brabant 19de en 20ste eeuw / onder red. van Jan De Maeyer en Peter Heyrman, Leuven, 2001

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten