De historiografie van Clemens De Landtsheer en Flandria Film

auteur(s): 
Daniël Biltereyst, Roel Vande Winkel & Bruno Mestdagh
impressum: 
De historiografie van Clemens De Landtsheer en Flandria Film / Daniël Biltereyst, Roel Vande Winkel & Bruno Mestdagh. Samengestelde overdruk van Wetenschappelijke tijdingen, jg. 63, 2004, nrs. 1-4. Antwerpen: ADVN, 2004, 82 pp., ill.

logo Flandria Film

Clemens De Landtsheer is voor de historiografen van de Vlaamse beweging geen onbekende. Hoewel hij persoonlijk weinig op de voorgrond trad, speelde De Landtsheer een dragende rol in de totstandkoming en ontplooiing van het IJzerbedevaartcomité. Dat De Landtsheer als secretaris een fundamentele bijdrage aan de publieke werking van het comité leverde (door de organisatie van de IJzerbedevaarten en allerlei campagnes, de publicatie van artikels en manifesten enz.), wordt algemeen erkend. Dat hij daarnaast voor het comité films maakte en met zijn Flandria Filmbedrijf ook een portefeuille van honderden producties verdeelde, komt in de literatuur slechts zijdelings aan bod. Door zijn filmbedrijvigheid als een randactiviteit te beschouwen, schetst men echter een onvolledig beeld van de rol die De Landtsheer in de propaganda van het IJzerbedevaartcomité en zijn gedachtegoed speelde. Tegelijkertijd onderbelicht men de betekenis en de ernst van zijn pogingen om via eigen filmjournaals aan Vlaamse nieuwsgaring en -spreiding te doen. Ook in de meeste historiografische werken van de Vlaamse (c.q. Belgische) film blijven de filmactiviteiten van De Landtsheer en Flandria Film zo goed als onvermeld.

In het raam van het onderzoeksproject ‘Licht op een Collectief Verleden’, dat op diverse terreinen filmhistorisch onderzoek stimuleerde, werden sinds begin 2000 diverse acties ondernomen met het oog op een kritische studie naar de wortels en activiteiten van Flandria Film. Op initiatief van de onderzoekers en in samenwerking met diverse partners werd enerzijds het (papieren) bedrijfsarchief van Flandria Film gelokaliseerd en ontsloten, anderzijds het nog bestaande filmmateriaal opgespoord, grotendeels van een brandbare nitraatdrager overgezet op veiligheidsfilm en wetenschappelijk onderzocht. Door deze belangrijke film- en non-film-archivalia te koppelen aan ander bronmateriaal, waaronder De Landtsheers voorheen ontoegankelijke dossier bij het Krijgsauditoraat, zijn alle bouwstenen voor een diepgaand onderzoek naar Flandria Film aanwezig. De auteurs stelden een artikelenreeks samen die enerzijds De Landtsheers filmactiviteiten wil schetsen, anderzijds die bedrijvigheid in een ruimere culturele, politieke en ideologische context wil plaatsen.

 

De artikels werden oorspronkelijk gepubliceerd in Wetenschappelijke tijdingen, jg. 63, 2004, nr. 1 (deel 1), nr. 2 (deel 2), nr. 3 (deel 3) en nr. 4 (deel 4). Zij werden in een overdruk samengebracht en behandelen volgende onderwerpen:
- Clemens De Landtsheer en Flandria Film / Daniël Biltereyst & Roel Vande Winkel (deel 1)
- De Bedevaartfilm: productie, censuur en propaganda / Daniël Biltereyst & Roel Vande Winkel (deel 2)
- De cinematografische activiteit van Clemens De Landtsheer: geannoteerde catalogus van door De Landtsheer via Flandria Film en het IJzerbedevaartcomité geproduceerde of uitgebrachte films / Bruno Mestdagh, Roel Vande Winkel & Daniël Biltereyst (deel 3)
- Flandria Film en de strijd voor Vlaamse actualiteiten, van “Vlaamsche Gebeurtenissen” tot Vlaamse sportfilms / Roel Vande Winkel & Daniël Biltereyst (deel 4)

Roel Van de Winkel en Daniël Biltereyst redigeerden in opdracht van het ADVN in 2008 ook de publicatie Filmen voor Vlaanderen. Vlaamse beweging, film en propaganda.

 

cover De historiografie van Clemens De Landtsheer10 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief