Historische en sociologische benaderingen van nieuwe sociale bewegingen. Acta van de Workshop gehouden te Brussel op 22 november 2002

auteur(s): 
Marc Hooghe & Jaak Billiet (red.)
impressum: 
Historische en sociologische benaderingen van nieuwe sociale bewegingen. Acta van de Workshop gehouden te Brussel op 22 november 2002 / Marc Hooghe & Jaak Billiet (red.). Leuven: Odis, 2004, 240 pp., (Odisea-reeks, nr. 2)

Op 22 november 2002 vond de derde ODIS-workshop plaats in de congreszaal van de Kamer van Volksvertegenwoordigers in Brussel. Historici en sociale wetenschappers discussieerden er over de eigenheid van “nieuwe sociale bewegingen”. Ze legden er hun bevindingen samen, maakten een stand van zaken op en verkenden nieuwe onderzoekspaden en -methoden.

De referaten van die workshop werden gebundeld in een publicatie, de tweede in de reeks Odisea. De reeks kwam tot stand in het kader van het ODIS-project. Het project wil vernieuwend wetenschappelijk onderzoek stimuleren en een diepgaande dataverzameling realiseren met betrekking tot de geschiedenis van het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen.

De bundel start met een theoretische inleiding van Marc Hooghe waarin de ontwikkeling van de sociologische studie van de nieuwe sociale bewegingen wordt geschetst. Nadien volgen bijdragen van Leen Van Molle omtrent de vrouwenbeweging, Patrick Stouthuysen over de vredesbeweging, Patrick Develtere over de derdewereldbeweging en Hein-Anton Van der Heijden over de milieubeweging. Het boek wordt afgesloten met twee theoretische bijdragen over het postmodernisme en sociale bewegingen en de “nieuwe emotionele bewegingen” respectievelijk van Dick Houtman en van Stefaan Walgrave en Joris Verhulst. Van elke bijdrage is er ook een Franstalige en Engelstalige samenvatting.

De inhoud van de bundel verscheen ook in het Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, jg. 34, 2004, nr. 3, pp. 319-553.

 

[[{"attributes":{},"fields":{}}]]

12 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief