Wetenschappelijke tijdingen. Bibliografisch nummer

auteur(s): 
impressum: 
Wetenschappelijke tijdingen. Bibliografisch nummer. Wt, jg. 60, 2001, nr. 4, 140 pp.

In 2001 bestond Wetenschappelijke tijdingen (Wt), orgaan van de Vereniging voor Wetenschap (VVW), zestig jaar. Op dat moment richtte het tijdschrift zich daarenboven sinds twintig jaar expliciet op de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging.

Om die tweevoudige verjaardag in de verf te zetten werd een bijzonder nummer samengesteld. Het verscheen als laatste nummer van de jaargang 60 en biedt een bibliografisch overzicht van alle bijdragen over de periode 1980-2000. Uit de bijdragen over de periode 1936-1979 werd een selectie gemaakt van artikels die passen in het kader van de historiografie van de Vlaamse beweging.

Verder bevat het een aantal artikels over de geschiedenis van het tijdschrift.

cover Wt, bibliografisch nummer 2001

5 euro
exclusief verzendkosten

Peristyle

Het ADVN richt voortaan zijn publicatieactiviteiten in onder de naam 'Peristyle'. De term verwijst naar de zuilengang van het neorenaissance schoolgebouw waarin het ADVN vandaag is gehuisvest. Peristyle wil wetenschappelijke boeken uitgeven voor een breed publiek.

Lees meer

 

ADVN-Mededelingen

De ADVN-Mededelingen informeert u over de werking van het ADVN in al haar aspecten zoals het algemeen beheer, de aanwinsten in de collecties, de dienstverlening, de projecten, de publicaties en de huisvesting.

gratis abonnement

archief