Bibliografie van de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en van het theoretisch nationalisme-onderzoek in België (BGVN)

periode: 
2001 - today
opdrachtgever(s): 
ADVN
uitvoerder(s): 
Sophie Gyselinck

Tussen 1979 en 2002 verschenen zeven delen Bibliografie van de Vlaamse Beweging. De publicaties beschrijven de productie van en betreffende de Vlaamse beweging van 1945 tot 2000. Sinds 2001 worden de bibliografische referenties verzameld in een databestand.

 

Daarbij werd ook het opzet gewijzigd. Conform aan de onderzoeksopdracht van het ADVN, vormt de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging in de ruime zin het onderwerp van de bibliografie.
Het betreft de historiografische bijdragen geproduceerd door zowel professionele als niet-professionele historici. Om opgenomen te worden in de bibliografie, dient de tekst deels of volledig historiografisch van opzet te zijn (zo worden bv. de herinneringen van flaminganten opgenomen, net als recensies van geschiedkundige tentoonstellingen, in memoriams enz.). Niet opgenomen worden bv. teksten waarin een historisch feit enkel wordt aangehaald om een actuele stelling te staven.
De Vlaamse beweging kan niet bestudeerd worden zonder kennis van de theorievorming rond het nationalisme. Daarom worden ook de bijdragen opgenomen die terzake in de Belgische context geproduceerd worden.

 

De bibliografische referenties verwijzen naar monografieën en naar bijdragen in jaarboeken, readers en periodieken.
De BGVN wil exhaustief zijn: aan de opneming is geen waardeoordeel verbonden.

 

De bibliografie is ook lopend en een werk in uitvoering. Dat betekent dat de referenties voortdurend worden aangevuld.