Privacy & aansprakelijkheid

Het ADVN | archief voor nationale bewegingen respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van zijn erfgoedgemeenschap, waaronder overdragers, onderzoekers en geïnteresseerden. Bij het verwerken van persoonsgegevens volgen wij de richtlijnen van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), ook bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Wat gebruiken we en waarom?
We verzamelen en gebruiken alleen het strikte minimum aan gegevens dat we nodig hebben voor het uitvoeren van een dienst.

Door je persoonsgegevens te verstrekken geef je uitdrukkelijk de toestemming om deze te verwerken voor de afgesproken dienstverlening.

Jouw informatie gebruiken we alleen intern én voor het afgesproken doel. Indien we je persoonsgegevens voor andere, bijkomende zaken wil gebruiken dan zullen we hiervoor opnieuw contact opnemen om jouw toestemming te vragen.

We delen geen gegevens
Je gegevens worden niet doorgegeven aan andere organisaties. Indien we voor het uitvoeren van een dienst beroep moeten doen op een extern bedrijf dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader. Via verwerkingsovereenkomsten heeft het ADVN de nodige garanties over het correct gebruik van jouw gegevens door deze instanties en firma’s.

Het ADVN treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen en te voorkomen dat derden misbruik maken van informatie die wij over jou bewaren.

Je gegevens worden niet samengevoegd tot een persoonlijk profiel om op basis daarvan bepaalde acties uit te voeren (profilering of geautomatiseerde besluitvorming). Wanneer het ADVN deze techniek op een bepaald ogenblik wil gebruiken dan zal hiervoor jouw toestemming gevraagd worden en dit uitdrukkelijk in het gewijzigde privacybeleid vermeld worden.

De bewaartermijn en recht om vergeten te worden
Wens je in de toekomst geen gelijkaardige dienstverlening meer te gebruiken, vraag dan aan ons secretariaat om je gegevens te schrappen.
Uiteraard kan je bij een volgende gelegenheid opnieuw je gegevens doorgeven aan die dienst om opnieuw gebruik te maken van hun aanbod.
Om wettelijke reden zullen je gegevens bij sommige dossiers nooit of pas na het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht kunnen verwijderd worden.

Recht op inzage en correctie
Je hebt het recht op een kopie van je eigen persoonlijke gegevens. Je mag ze inkijken, vragen om ze aan te passen of te verwijderen. Hiervoor neem je contact op met ons secretariaat, via e-mail naar info [at] advn.be of telefonisch naar +32 (0)3 225 19 37.
Voor nieuwsbrieven volstaat het te klikken op de uitschrijflink onderaan elke nieuwsbrief om je contactgegevens te laten verwijderen.

Een probleem melden
Merk je dat je gegevens niet werden gebruikt voor een doel waarvoor jij je toestemming hebt gegeven, neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming, kortweg de DPO (Data Protection Officer). Vraag uitleg en bespreek welke opties er zijn om de dienstverlening aan te passen.
 
Contactgegevens
Functionaris Gegevensbescherming
ADVN | archief voor nationale bewegingen
Lange Leemstraat 26, 2018 Antwerpen
privacy [at] advn.be
T: 03 225 18 37

Klacht
Wens je een klacht in te dienen, dan kan dit via de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer informatie
Meer informatie over de AVG of GDPR-wetgeving.

Historiek aanpassingen
Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden als omstandigheden dit vereisen.
Via de onderstaande versienaam en aangepaste datum zie je meteen of de tekst vernieuwd werd.
We raden je aan om deze verklaring af en toe opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop we jouw informatie beschermen.

Versie: 1.0
Datum laatste aanpassing: 22/05/2015

Aansprakelijkheid

Het ADVN probeert de inhoud van zijn webstek actueel, toegankelijk, correct en compleet te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Het ADVN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze webstek, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het ADVN kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de webstekken en/of webpagina's waarnaar op de ADVN-webstek wordt verwezen en die door derden worden onderhouden.

De informatie op deze webstek gaat onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Indien u informatie van deze webstek wil overnemen, verzoeken wij u contact op te nemen langs het contactformulier.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen langs het contactformulier.

ADVN | archief voor nationale bewegingen

Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen

03 225 18 37
info [at] advn.be

 

Openingsuren leeszaal
Van maandag tot vrijdag na afspraak
van 9u tot 17u.

Met vragen over raadplegingen kan u ons contacteren langs: publiekswerking [at] advn.be

meer info

 

Ontvang een gratis abonnement op de ADVN-Mededelingen:
abonneer je

 

Ontvang de ADVN-Nieuwsbrief in uw mailbox:
abonneer je