Privacy & aansprakelijkheid

Het ADVN gebruikt de gegevens die u langs de webstek www.advn.be verstrekt enkel voor intern gebruik en/of om u op de hoogte te kunnen houden van de werking van de instelling. U kunt te allen tijde uw recht uitoefenen van inzage en verbetering van de gegevens conform de wet van 8 december 1992.

Door in te schrijven op voor openbaar gebruik bestemde toepassingen stemt de inschrijver ermee in dat de door hem medegedeelde gegevens door het ADVN worden openbaar gemaakt langs deze webstek of langs andere media.

Het ADVN probeert de inhoud van zijn webstek actueel, toegankelijk, correct en compleet te houden. Het is echter mogelijk dat de inhoud van deze site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Het ADVN kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke fouten of onnauwkeurigheden op deze webstek, noch voor verlies, ongemak of directe dan wel indirecte schade geleden ten gevolge van het gebruik van op deze website voorkomende incorrecte informatie. Het ADVN kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op de webstekken en/of webpagina's waarnaar op de ADVN-webstek wordt verwezen en die door derden worden onderhouden.

De informatie op deze webstek gaat onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Indien u informatie van deze webstek wil overnemen, verzoeken wij u contact op te nemen langs het contactformulier.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen langs het contactformulier.

ADVN | archief voor nationale bewegingen

Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen

03 225 18 37
info [at] advn.be

 

Openingsuren leeszaal
maandag-vrijdag, 8u30 - 16u
dinsdag, 10u - 16u

publiekswerking [at] advn.be

 

Vacature
Het ADVN schrijft een vacature uit voor de functie van directeur (m/v/x).
De directeur realiseert de opdracht van het ADVN als wetenschappelijke organisatie inzake het erfgoed van de nationale bewegingen, in relatie tot alle stakeholders en in samenwerking met de bestuursorganen en de medewerkers.
Lees hier meer over de vacature