Overdracht

De collectie van het ADVN wordt opgebouwd dankzij de overdrachten van talloze personen en organisaties uit binnen- en buiteland. Sinds 1984 ontvingen we meer dan 12.000 overdrachten: van één persoonlijke brief tot een dozijn palletten met partijarchief.

Hebt u een persoonlijk archief of een verzameling van een familielid of vriend in uw bezit? Was u secretaris of voorzitter van een vereniging en hebt u jarenlang het verenigingsarchief beheerd? Dan bent u misschien op zoek naar een plaats om dit erfgoed veilig te bewaren. Twijfelt u of de brieven, tijdschriften, foto's en ander erfgoed dat u bewaart een historische waarde hebben? Bent u niet zeker waar uw archief of collectie thuishoort? Het ADVN helpt u in ieder geval graag verder. U kan alvast even nakijken wat we verzamelen bij de pagina's over ons collectieprofiel en ons collectiebeheer. Erfgoed aankopen doen we trouwens principieel niet.

Wanneer u besluit om archief over te dragen kan u kiezen om het archief zelf naar het ADVN te brengen of door ons te laten ophalen. Hoe ook raden we u aan een afspraak te maken. Bij de voorbereiding van de overdracht worden de inhoud, de omvang en de wijze van de overdracht besproken. Eventuele bijzondere voorwaarden worden in een overeenkomst vastgelegd. Kort na de overdracht ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de overdracht. Binnen het jaar mag u een overzicht van de overgedragen stukken verwachten.

Overdrachten aan het ADVN gebeuren onder de vorm van schenkingen (handgift) of bewaargevingen (enkel voor organisaties). Voor iedere overdracht kan er een schriftelijke overeenkomst opgesteld worden tussen de overdrager en het ADVN. Die overeenkomst bepaalt o.a. de duur (in het geval van een bewaargeving) en de voorwaarden voor raadpleging en reproductie. Voor alle overdrachten gelden de regels voor raadpleging en reproductie van het ADVN als uitgangspunt.

 

Brengen of ophalen

Wil u de erfgoedstukken naar het ADVN komen brengen of hebt u liever dat we het archief bij u thuis komen ophalen? Hoe ook, een seintje op voorhand is van harte welkom. Op die manier kunnen we uw overdracht in de optimale omstandigheden voorbereiden. Contacteer ons op: collectie [at] advn.be

Ga aan de slag met je digitaal archief

Hoe kan je je digitale documenten goed beheren en duurzaam bewaren? Hoe vermijd je dat er documenten verloren gaan of op verschillende locaties worden opgeslagen? Enkele tips