NISE | Nationale bewegingen & Intermediaire Structuren in Europa

NISE is een internationaal platform van erfgoed- en onderzoeksinstellingen en academici, voor de transnationale, vergelijkende geschiedschrijving van de nationale en regionale bewegingen in Europa.

Het platform werd in 2008 geconcipieerd en sindsdien gecoördineerd in het ADVN, dat het vergelijkend onderzoek naar andere nationale bewegingen vanaf zijn ontstaan ingeschreven heeft in zijn missie. Het onderzoek naar die bewegingen ontbeert immers doorgaans een vergelijkende dimensie, ondanks dat nationale bewegingen overwegend transnationaal zijn.

Centraal is het multi-contextuele databestand DIANE (Digital Infrastructure for the Analysis of National movements in Europe) dat het comparatief en transnationaal onderzoek moet faciliteren. Geen data zonder bronnen echter: NISE vormt aansluitend het raamwerk voor internationale erfgoedwerking (rond archiefbewustzijn, opleiding en preservatie) inzake de specifieke noden van de archieven van nationale en regionale bewegingen.

Projecten, conferenties, workshops, lezingen en debatten, naast een tijdschrift (SNM), nieuwsbrief (NISELetter), website (www.nise.eu), twee publicatie-series (Proceedings, Essays) en een heuristische wegwijzer (The State of Nationalism) vormen de kanalen naar de erfgoedgemeenschap.

Het netwerk van instellingen en een wetenschappelijke raad bieden de wetenschappelijke en professionele omgeving; een vzw voorziet het juridische raamwerk voor de nagestreefde geïntegreerde, internationale samenwerking.

Meer informatie vindt u op de NISE-website. Volg NISE door in te schrijven op de nieuwsbrief.

Wetenschappelijke raad / netwerk

De werking van NISE wordt van nabij opgevolgd door een wetenschappelijke raad. De leden van deze raad, specialisten op het vlak van onderzoek naar nationalisme, komen van overal uit Europa en ontmoeten elkaar eenmaal per jaar. In het kader van deze bijeenkomst vergaderen ook vertegenwoordigers van de bij NISE aangesloten instituten, centra en projecten.

leden van de wetenschappelijke raad

netwerkleden