Publiek

ADVN-Mededelingen 2019/65
Inhoud 65-Gevaert_01.jpg - Etalage voor onderzoekers (Ann Mares) - “Straks winkelen met een Vlaamse munt”. Het archief van de Vlaamse Franken (Sophie Gyselinck) - Het Vlaamsch genootschap tot beoefening der pleitkunsten. De rechterlijke welsprekendheid (Sophie Bossaert) - Lieven Gevaert en zijn steun voor het Vlaamsche Volkstooneel. “De verheffing der Katholieke Vlaamsche kultuur” (Jens Bertels) - Een prestigekwestie voor het Blauwvoetjeugdverbond. De Verschaeve-bedevaart van 1958 (Aragorn Fuhrmann) Kort: WT|Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging (red.) / NiseLecture (red...

Lespakket verkiezingen

Educatie
Het ADVN speelt in op de actualiteit en lanceert een lespakket rond het thema verkiezingen. Aan de hand van origineel filmmateriaal, pamfletten, verkiezingsdrukwerk en affiches worden leerlingen aangezet om te denken over de vraag ‘Hoe verkiezingspropaganda de kiezer kan verleiden en overtuigen’.

Gemaakt achter prikkeldraad

Expo
Nog de hele zomer, tot eind september, stelt het ADVN een uitzonderlijke collectie tentoon van repressie-erfgoed afkomstig uit interneringscentra van na de Tweede Wereldoorlog. We laten u kennis maken met een kleurrijke verzameling van allerlei kunstwerken, dagboeken en gebruiksvoorwerpen.

Leeszaal

Openingsuren:

maandag-vrijdag, 8u30 - 16u

dinsdag, 10u - 16u

 

Contacteer leeszaal:

publiekswerking [at] advn.be

 

Sluitingsdagen 2019:
van 23 tot 31 december
 

Rondleiding

Voor een rondleiding doorheen ons gebouw en de depots contacteer: publiekswerking [at] advn.be