Publiek

De verbeelding van de leeuw. Een geschiedenis van media en natievorming in Vlaanderen
Boektrailer Als anno 2020 een Vlaamse regering geleid door Vlaams-nationalisten inzet op een Vlaamse canon, weet ze waarom. De natie moet verbeeld worden om te kunnen bestaan. Dat is altijd zo geweest. Na 1830 gaven historici, literatoren, musici en beeldende kunstenaars mee vorm aan een Belgische identiteit. In deze context ontwikkelde zich gaandeweg ook een Vlaams natievormingsproject in, naast en tegen de Belgische samenhorigheid. Vandaag vraagt de Vlaamse regering aan de publieke omroep en de film- en literatuurfondsen om de Vlaamse identiteit te versterken, terwijl Vlaamse nieuwsmedia...

Verschaeve is niet dood!

Tentoonstelling
In het ADVN loopt momenteel de expo 'Verschaeve is niet dood! De jeugdbedevaarten naar Solbad Hall'. Deze tentoonstelling plaatst de traditie van de bedevaarten naar Verschaeves graf in het Tiroolse bergdorp centraal...

Een goed bewaard geheim

Welzijn en Archieven
Vorig jaar stapte het ADVN als nieuwe partner mee in een traject rond erfgoedcollecties, gezondheid en welzijn. In samenwerking met de HerstelAcademie SaRA, Faro en Iedereen Leest organiseerden we verschillende verhaal- en vertelsessies voor mensen in een psychisch hersteltraject.

Leeszaal

Openingsuren leeszaal

aangepaste dienstverlening
dinsdag-vrijdag, 10-16u

 

Contacteer leeszaal:

publiekswerking [at] advn.be

 

Sluitingsdagen 2020:
1 juni
20 en 21 juli
11 november
van 25 tot 31 december

 

Rondleiding

Voor een rondleiding doorheen ons gebouw en de depots: lees meer