Driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis

Op 22 februari 1995 aanvaardde het ADVN officieel een legaat dat aan de instelling werd geschonken door wijlen Emiel Pil (1924-1992). Emiel Pil vervulde een belangrijke rol in de Vlaamse beweging, én als historicus én als geëngageerde en open Vlaamsgezinde monnik. Emiel Pil was de zoon van het vooraanstaande Vlaamsgezinde echtpaar Albrecht Pil en Marie van Gastel.

Overeenkomstig de wens van wijlen Emiel Pil, aanvaardde het ADVN dit legaat met de bedoeling om een belangrijke rechtstreekse bijdrage te leveren tot de wetenschappelijke studie van de Vlaamse beweging. Daartoe werd de driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis in het leven geroepen.

De prijs richt zich tot alle academische disciplines die een aanzienlijke bijdrage kunnen leveren tot een vernieuwend inzicht in de diverse aspecten van de beweging.

Gevraagd wordt: een uitgegeven of onuitgegeven oorspronkelijke en wetenschappelijke studie. De voorkeur gaat daarbij uit naar een biografische studie van een figuur of een monografische studie van een groep of stroming uit de 19de of 20ste eeuw.

Zowel de organisatiestructuur van de prijs als de onafhankelijke en representatieve en multidisciplinaire jury die de inzendingen zal beoordelen, staan borg voor de kwaliteit van het project. Daardoor kan het project zeer belangrijke impulsen bezorgen aan de wetenschappelijke geschiedschrijving van de Vlaamse beweging.

 

Pil.jpg

silhouettekening Marie van Gastel en Berten Pil
Marie van Gastel en Berten Pil

Driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis

Samenstelling jury 2019-2021:
Bruno De Wever, voorzitter; Hendrik Defoort, Helma De Smedt, Bert Govaerts, Martin Schoups, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos en Antoon Vrints, leden

 

Secretariaat:
publiekswerking ADVN,
contactpersoon: Ann Van Gastel, secretaris

 

laureaten

reglement