Leeszaal

Een bezoek aan de leeszaal is enkel mogelijk op afspraak van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u. Voor vragen over raadplegingen kan u ons contacteren langs publiekswerking [at] advn.be

Raadplegingen in de leeszaal

- Maak minstens een week vooraf via publiekswerking [at] advn.be (mail) of telefonisch een afspraak voor een bezoek aan de leeszaal met de vermelding van de gewenste dag en het gewenste tijdstip. U kan meerdere afspraken tegelijkertijd maken.
- Vermeld alle stukken met referentienummer (archief, tijdschrift of kranten, boeken of beeldmateriaal) die u wenst in te kijken, ook de stukken die voor u eventueel nog in lezing zouden liggen.
- U ontvangt een antwoordmail met de bevestiging van uw afspraak en de lijst van de stukken die voor u worden klaargelegd.
- Tijdens uw bezoek kan u geen extra materiaal opvragen.
- Alle stukken mogen worden gefotografeerd. Voor kopieën en scans zie digitale dienstverlening.
- Leeszaalcomputers blijven tot uw beschikking.

Digitale dienstverlening

U kan ook verder beroep blijven doen op onze digitale dienstverlening. Zowel concrete vragen naar materiaal als meer uitgebreide onderzoeksvragen worden zo snel mogelijk opgevolgd langs publiekswerking [at] advn.be. Stukken uit de collectie kunnen tegen betaling digitaal worden aangeleverd.

Voor publicatie of tentoonstellingen kan u digitale reproducties bestellen of collectiestukken ontlenen langs een bestelformulier. Meer info vindt u in de algemene reproductie- en gebruiksvoorwaarden.

VFA_011610_16-imp.jpg

[ADVN, VFA11610/16]

Openingsuren

Een bezoek aan de leeszaal is mogelijk op afspraak van maandag tot vrijdag, van 9u tot 17u. Voor vragen over raadplegingen kan u ons contacteren langs publiekswerking [at] advn.be

 

contacteer leeszaal publiekswerking [at] advn.be

Sluitingsdagen 2024

11 en 12 juli
15 en 16 augustus
20 september
1 en 11 november
van 25 tot 31 december