WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2020-3

Bruno De Wever, Joris Van Severen en Paul Kenis, flaminganten getekend door de Grote Oorlog

 

Heili Verstraete, De Russische inspiratie van Joris Van Severen. Deel 2

 

Ludo Stynen, Onze man in Le Havre (1914-1919). De perceptie van Paul Kenis, schrijver en Vlaams ambtenaar bij de regering in ballingschap

 

Nieuwe uitgaven

 

 

abonneren op WT