WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2021-3

Bruno De Wever, Hendrik Conscience en de Vlaamse Demokraten: Und doch ein Ende

 

Edi Clijsters, Volksunie / Vlaamse Demokraten 1965: van "vurig begeerde eendracht" naar "misdadige broederstrijd". Deel 3

 

Kevin Absillis, Het slechte geweten van Vlaanderen. Over het racisme van Hendrik Conscience (1812-1883). Deel 2

 

Johan Strobbe, Een onderwijzer overdenkt oorlog en repressie. Familiearchieven als bron voor de geschiedenis van de Vlaamse beweging

 

 

abonneren op WT