WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Machteld De Metsenaere, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Romain Van Eenoo, Romain Vanlandschoot, Harry Van Velthoven, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2018-1


Bruno De Wever, Verborgen geschiedenissen

Babette Weyns, "De naam van mijn vader valt als een oordeel". Collaborateurs door de ogen van hun kinderen in de Vlaamse roman (1970-2000)

Harry Van Velthoven, 'Amis ennemis'? 2. Communautaire spanningen in de socialistische partij 1919-1940. Verdeeldheid. Compromis. Crisis. Eerste deel: 1918-1935

Erfgoed. Kim Descheemaeker, Negentiende-eeuws toneelarchief als bron in het onderzoek naar de Vlaamse beweging: het Letter- en Toneelkundig Gezelschap Voor Taal en Vrijheid

Nieuwe uitgaven

abonneren op WT