WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Koen Aerts, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Chantal Kesteloot, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Nico Van Campenhout, Luc Vandeweyer, Maarten Vanginderachter, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2024-2

 

Bruno De Wever, Ontslagen activistische Antwerpse stadsambtenaren en de uitgaven van het verzameld werk van Hendrik Conscience: verstoorde carrières en big business

 

Bert Govaerts, Grote Schoonmaak op het Schoon Verdiep? De zuivering van de Antwerpse stadsadministratie na de Eerste Wereldoorlog

 

Johan Vanhecke, Aan het graf heeft men geen vijanden. De edities van de Vollediga Werken van Hendrik Conscience

 

Nieuwe uitgaven

 

 

abonneren op WT