WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Romain Vanlandschoot, Harry Van Velthoven, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2018-3


Bruno De Wever, De hete zomer van 1917

Vincent Scheltiens, De zomer van 1917 in context

Luc Vandeweyer, "Een ruim veld voor de Studentenbeweging ligt open." Inzake oorsprong en aard van de Vlaamse 'Frontbeweging'

Romain Vanlandschoot, "Onze toestand dwingt ons tot spreken." Brief van Cyriel verschaeve aan kardinaal Mercier - 6 augustus 1917

Frans-Jos Verdoodt, Roma locuta, causa finita?

Frans-Jos Verdoodt, Het oorlogsjaar 1917, de IJzersymbolen en de relativiteit van de IJzermythes

Rik Van Cauwelaert, 't Volk is voogd en meester moede

abonneren op WT