WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Koen Aerts, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Chantal Kesteloot, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Nico Van Campenhout, Luc Vandeweyer, Maarten Vanginderachter, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2023-3

 

[Stedelijke Musea Sint-Niklaas]

 

Bruno De Wever, Joodse flaminganten en het activisme van Paul van Ostaijen

 

Rosalie Verbist, Vergeten of vergeven? De totstandkoming van een joods-flamingante identiteit na de Tweede Wereldoorlog

 

Erfgoed: Kevin Absillis, St. Paul's Cathedral. Een biografie voor Van Ostaijen

 

Erfgoed: Nico Van Campenhout, Een grafmonument in de vorm van de IJzertoren

 

Voorproef: Luc Rombouts, De Vlaamse beweging en de beiaardkunst

 

Forum: Jo Tollebeek, Van de negentiende naar de eenentwintigste eeuw. Bij de verschijning van het vijfentwintigste deel van het Nationaal Biografisch Woordenboek

 

Nieuwe uitgaven

 

 

abonneren op WT