WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2019-4

Bruno De Wever, Over de liefde voor het Duits en het Afrikaans, Vlaamsgezinde profeten en nationalistische onruststokers

 

Maarten Langhendries, "Natuer en kunst gaen hier hand aen hand". Duitslandbeelden in de vroege Vlaamse beweging (1844-1848)

 

Kasper Swerts, Profeten, psalmisten en onruststokers. Hans Kohn (1891-1971) over het Vlaams nationalisme

 

Erfgoed. Piet De Baere & Jan Van der Fraenen, Schatten op zolder? Een onderzoek naar een portrettekening van Firmin Deprez door Joe English

 

Forum. Wannie Carstens, Wat hou die toekoms vir Afrikaans in? Oftewel: hét Afrikaans nog 'n toekoms in Suid-Afrika?

 

Nieuwe uitgaven

 

abonneren op WT