WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Koen Aerts, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Nico Van Campenhout, Luc Vandeweyer, Maarten Vanginderachter, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2022-3

Bruno De Wever, Vlaamsgezinde ingenieurs: De Vlaamse Ingenieursvereniging en Frantz Van Dorpe

 

Dries Goedertier, Gewrongen tussen beschaving en cultuur? De Vlaamse Ingenieursvereniging (VIV) en de technische inrichting van de Vlaamse economie (1928-1945)

 

Forum: Emmanuel Gerard, Frantz Van Dorpe en zijn tijd

 

Nieuwe uitgaven

 

 

abonneren op WT