WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Koen Aerts, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Nico Van Campenhout, Luc Vandeweyer, Maarten Vanginderachter, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2021-4

Bruno De Wever, Gustaaf Borginon en het debat over de radicalisering van de Vlaamse beweging

 

Luc Vandeweyer, De verkiezing van Gustaaf Borginon tot volksvertegenwoodiger in 1912 in het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde: een overwinning van de flaminganten?

 

Forum
Aragorn Fuhrmann, De encyclopedie voor de 21ste eeuw: concept en uitgangspunt bij de digitale Encyclopedie van de Vlaamse beweging

 

Lode Wils, De Flamenpolitik grondig doorgelicht

 

Nieuwe uitgaven

 

 

abonneren op WT