WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2019-3

Bruno De Wever, Twee Aalsterse drama's: Adolphe Daens en Herman De Vos

 

 

Gertjan Willems, Daens: de making-of. Over de film Daens (1992) en de Daensmythe

 

Robbe Meerpoel, Slachtoffer van communistische terreur? De moord op onderwijzer Herman De Vos, 13 september 1944

De Standaard, 16 september 2019

 

Erfgoed. Florian Daemen, Ministeriële kabinetsarchieven als bron voor historisch onderzoek: onbekend is onbemind?

 

Forum. Nico Van Campenhout, Wie schrijft de biografie van "onze Groot-Nederlandse vertrouwensman"?

 

Erfgoed. Sophie Bossaert, Het Vlaamsch Genootschap tot Beoefening der Pleitkunsten. De rechterlijke welsprekendheid

 

Recensies

 

abonneren op WT