WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Marnix Beyen, Machteld De Metsenaere, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Romain Van Eenoo, Romain Vanlandschoot, Harry Van Velthoven, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2018-2

WT_2018-2.jpg

[Amsab - Instituut voor Sociale Geschiedenis]

Bruno De Wever, Radicalisering van Pol De Mont tot de Belgische Werkliedenpartij

Harry Van Velthoven, 'Amis ennemis'? 2. Communautaire spanningen in de socialistische partij 1919-1940. Verdeeldheid. Compromis. Crisis. Tweede deel: 1935-1940

Ludo Stynen, Thuiskomen in het Vlaams-nationalisme. 'De Schelde' en Pol De Monts engagement na de Eerste Wereldoorlog

abonneren op WT