WT | Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging

WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging is een driemaandelijkse uitgave van het ADVN.

Het werd in 1935 opgericht als orgaan van de Vereniging voor Wetenschap om de vernederlandsing van de de wetenschap in Vlaanderen te bevorderen. Sinds 1980 werd WT een vaktijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. Artikels worden onderworpen aan peer reviewing.

Leden van de redactie van WT zijn Kevin Absillis, Koen Aerts, Marnix Beyen, Bruno De Wever (hoofdredacteur), Lieve Gevers, Ann Mares, Dirk Rochtus, Andreas Stynen, Kasper Swerts, Nico Van Campenhout, Luc Vandeweyer, Maarten Vanginderachter, Romain Vanlandschoot, Frans-Jos Verdoodt, Louis Vos, Antoon Vrints en Lode Wils.

Bezoek de website van Wt

 

Inhoud WT 2022-2

Bruno De Wever, Antoon Pira, Arabisch vocht en andere indianenverhalen

 

Edi Clijsters & Bert Govaerts, Vlaamse Sovjets aan de IJzer? Leven en werken van Antoon Pira (1887-1939): het einde van een mythe

 

Kevin Absillis, Pocahontas op Sumatra en andere indianenverhalen. Ontmoetingen met inheemse volkeren in de negentiende-eeuwse Vlaamse letterkunde

 

Leendert Acke, Blauwvoet op het bord. Feestelijke menukaarten in de Vlaamse beweging (1879-1976)

 

Forum
Sarah Menu, "Zonder Duitsland, geen Vlaanderen?" Verslag van het WT Leesforum van 21 maart 2022 met Bruno Yammine en Jakob Müller

 

Nieuwe uitgaven

 

 

abonneren op WT