Over het ADVN

Het ADVN is een archief en onderzoekscentrum, erkend door de Vlaamse Gemeenschap als landelijke culturele archiefinstelling.

Vanuit een open maatschappelijke geest en gesteund op een wetenschappelijke en professionele methodologie, verzamelt, bewaart en beheert het ADVN het erfgoed omtrent de Vlaamse beweging in haar brede historische en thematische context.

Tot de brede context van dit gewaarborgde erfgoed behoren de nationale bewegingen als maatschappelijk-filosofisch verschijnsel in een transnationaal, comparatief kader (via NISE) en inbegrepen de thema’s die daarmee zijn verbonden of ervan afgeleid zijn, zoals nationalisme, culturele identiteit, emigratie, geografisch particularisme.

Het ADVN valoriseert dat erfgoed door het te ontsluiten en open te stellen voor alle geïnteresseerden. Het stimuleert en ontwikkelt het wetenschappelijk onderzoek omtrent zijn verzamel- en studieterrein. Het verspreidt de resultaten van dat onderzoek naar een zo ruim mogelijk publiek, dat het actief betrekt bij de werking. Het neemt de rol op van centrale dienstverlenende instelling voor de erfgoedzorg en voor het toegepaste onderzoek omtrent genoemde onderwerpen.

Betrokkenheid, openheid en kritische afstand kenmerken de werking van het ADVN.

ADVN | archief voor nationale bewegingen

ADVN vzw

Lange Leemstraat 26
2018 Antwerpen

+3 (0) 3 225 18 37

info [at] advn.be

 

IBAN BE14 4198 0595 9183
BIC KREDBEBB
BTW BE 0431 020 884

 

Meer informatie:

geschiedenis

accommodatie

medewerkers