Geschiedenis

Het ADVN werd op 21 maart 1984 opgericht in Antwerpen. De instelling beantwoordde aan een nood die steunde op twee belangrijke motieven. Enerzijds was er inzake de thematiek van de Vlaamse beweging als maatschappelijk-filosofische stroming geen wetenschappelijk-professioneel centrum (in tegenstelling tot de andere vergelijkbare studievelden). Anderzijds gaapte er een kloof tussen de overheid (als bewaarder van het eigen archief) en de private archiefbezitters (individuele personen, organisaties en verenigingen).

Dankzij zijn privaatrechtelijk statuut, beantwoordde het ADVN van meet af aan de twee basisvoorwaarden die nodig zouden blijken voor zijn gestage ontwikkeling: rechtstreekse contacten onderhouden met zijn maatschappelijke basis en tegelijk voldoen aan de voorwaarden inzake wetenschappelijkheid en professionaliteit om erkend en gesubsidieerd te worden door de Vlaamse overheid (sinds 1985). Het invullen van de eerste basisvoorwaarde zorgde voor een permanente instroom van historische documentatie die zonder de inspanningen van het ADVN wellicht definitief onttrokken waren gebleven aan de geschiedschrijving. De tweede basisvoorwaarde garandeerde het materiële kader voor de bestaanszekerheid en de continuïteit in de ontwikkeling.

Ondertussen is het ADVN als archief en onderzoekscentrum uitgegroeid tot een vlot functionerend, middelgroot wetenschappelijk en professioneel bedrijf.