Driekoningengesprekken


Als ontmoetingsvlak voor allen die betrokken zijn bij wetenschappelijke geschiedschrijving van de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme, nam het ADVN in 2001 het initiatief om de zgn. Driekoningengesprekken te organiseren.
De gesprekken richten zich tot allen die door hun onderzoek, hun leerambt en hun publicaties bijdragen tot de verwetenschappelijking van de geschiedschrijving van de Vlaamse beweging: vakhistorici, lesgevers, uitgevers, redacteuren, journalisten, geschiedfilosofen en -theoretici.
De inzet is: het voeren van open gesprekken over thema's en methodes, over onderzoeksresultaten en -plannen, over nieuwe inzichten, heuristische queesten en heikele werkhypotheses.

- Rolf Falter & Christian Laporte (2020) disputant: Karl Drabbe
50 jaar Staatshervormingen

- Rik Van Cauwelaert & Dave Sinardet (2019) moderator: Karl Drabbe
Democratie in de 21ste eeuw

- Bart Brinckman & Joël De Ceulaer (2018)
Bedreigen de sociale media de democratie in Vlaanderen? Als dat zo is, hoe gaan de journalisten daar mee om?

- Herman Balthazar & Siegfried Bracke (2017)
De Vlaamse natie anno 2017. Waar ligt haar breedste pad: in de politiek, in het sociaaleconomische, in het sociaal-culturele?

- Peter De Roover & Johan Velghe (2016)
De Vlaamse beweging in stiltemodus tot 2019? Welke frigo is de meest geschikte?

- In 2014 gaan de jaarlijkse Driekoningengesprekken op in een initiatief ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van het ADVN.

- Rik Van Cauwelaert & Etienne Vermeersch (2013)
De gedachten zijn vrij in Vlaanderen, moet religie dan buiten de politiek worden gehouden?

- Philippe Van Parijs & Jean-Pierre Rondas (2012)
Blijft het communautaire lot van België eeuwig onbeslist?

- Guido Fonteyn & Chris Michel (2011)
Gepokte en gemazelde journalisten over Vlaanderen en België.

- Vic Anciaux & Eric Defoort (2010)
Vlaanderen in België: een werkbaar compromis?

- Sven Gatz & Brigitte Raskin (2009)
Brussel en de Vlaamse Rand van Brussel – Zien wij die nog zitten?

- Ludo Abicht & Luc Devoldere (2008)
De staat van het vaderland.

- Marc Platel & Marc Reynebeau (2007)
De perceptie gevormd door de pers m.b.t. de Vlaamse beweging.


- Bart Caron & Pol Van den Driessche (2006)
Cultuur: hogere drempels? lagere drempels?

- Nelly Maes & Romain Vanlandschoot (2005)
Kunnen Vlaams-nationalisten vooruitstrevend zijn? en Vlaamse beweging tussen historiografie en mystiek.

- Gie Van den Berghe & Bart De Wever (2004)
Geschiedschrijving en politiek-maatschappelijk engagement. Een tegenstelling?

- Herman Van Goethem, Spreken over de collaboratieproblematiek: inleving of ideologisering?; Harry Van Velthoven, Het Nederlands (basis)onderwijs in Brussel: geschiedenis en stand van zaken; Karel Velle, Overheidsarchieven en privaatrechtelijke archieven: een belangenconflict?

Van 2003 (Gent) af werd het woord-en-wederwoord ingeleid door een thema.


De gesprekken in 2001 en 2002 (Antwerpen) groeiden uit de spontane tussenkomsten van de aanwezigen.