Martha Vande Walle (1902-1980)

Martha Vande Walle speelde tijdens het interbellum een vooraanstaande rol in de Vlaamse meisjesbeweging. Daarenboven was ze van 1923 tot 1933 redactiesecretaris van Gudrun, het orgaan van de katholieke meisjesbeweging.

 

In 1932 richtte Martha Vande Walle, mede dankzij de financiering door Jozef en Maria Lootens, de Vlaamsgezinde en Groot-Nederlandse uitgeverij Zeemeeuw op. Deze specialiseerde zich in de uitgave van het werk van Cyriel Verschaeve.

 

 

 

 

 

 

 

Voor de publicatie van andere werken over (onder meer) de Vlaamse beweging stichtte ze in 1935 een tweede uitgeverij, Wiek Op. Daarmee ijverde ze ook voor de verspreiding van het Zuid-Afrikaanse boek.

Vanaf 1934 werkte ze aan de verzameling van het archief en documentatie van en over Cyriel Verschaeve.

Recent werd het archief dat loopt van 1920 tot 1960 door het ADVN verwerkt. Het bevat dossiers inzake het persoonlijk leven van Martha Vande Walle en dossiers inzake de werking van de uitgeverijen Zeemeeuw en Wiek Op. Het archief bevat ook briefwisseling en teksten van Cyriel Verschaeve.