Het extern depot van het ADVN

Het extern depot van het ADVN

Ons depot is een gigantisch magazijn waar recent verworven archieven hun tweede, nieuwe thuis vinden. Hier wordt archief veilig bewaard, soms nog geduldig wachtend op archivering en registratie. Tussen de metershoge rekken vinden we archivaris Jens terug, hij zorgt hier voor de goede gang van zaken. Met een grote glimlach begint hij net aan de archivering van een nieuw palet vol dozen en kaften.

“Het depot heeft een dubbele functie. Ten eerste komen alle onverwerkte archiefoverdrachten van verenigingen, personen of families rechtstreeks hierheen. Na verloop van tijd worden deze verwerkt. Hoe lang de archieven moeten wachten op volledige ontsluiting is zeer afhankelijk van de wetenschappelijke waarde van het archief. Als er een onderzoek wordt gepland of wanneer er een tentoonstelling zit aan te komen rond een bepaald thema kunnen sommige archieven prioriteit krijgen op verwerking.  Eind dit jaar is het 20 jaar geleden dat de Volksunie ontbonden werd. Daarom zijn we nu volop bezig met de verdere registratie van dit erg omvangrijke archief.”

 

Achter Jens liggen duizenden blaadjes, pamfletten, programmaboekjes en affiches van de Volksunie. Een indrukwekkend zicht. “Het is nu vooral selecteren wat we al hebben. Die muur papier die je ziet, bewaren we reeds in collectie.”

“De tweede functie van het depot is die van de bewaring. We zijn momenteel bezig met de reeds verwerkte archieven stelselmatig over te brengen naar dit magazijn. Het ADVN-gebouw in Antwerpen barst uit haar voegen. Het is een beetje de tol van het succes. In de toekomst zullen alle archieven die worden opgevraagd door onderzoekers en geïnteresseerden, eerst hier worden opgehaald en dan naar de leeszaal worden gebracht.”

 

Jens kijkt nog eens goed rond en besluit: “Dit magazijn staat ondertussen ook al goed vol, zoals je kan zien. Toch kan er nog heel wat bij. Het is een werk van lange adem en er komt altijd archief bij, maar laat dat net het leuke zijn aan dit werk!”