Interactieve workshops in de klas

Interactieve workshops in de klas

Bent u als leerkracht op zoek naar een workshop of een educatief lespakket?

 

Het ADVN biedt gratis een workshop aan over verkiezingspropaganda. In verschillende opdrachten komen leerlingen in contact met propaganda van verscheidene politieke partijen. Aan de hand van origineel filmmateriaal, pamfletten en verkiezingsaffiches over 'zwarte zondag' worden leerlingen aangezet om kritisch na te denken over de vraag ‘Hoe propaganda de kiezer kan verleiden en overtuigen’. Het lespakket vertrekt vanuit een specifieke politieke historische context en leert leerlingen inzicht krijgen in de gevaren die schuilen in diverse propagandavormen en -technieken.

 

De workshop is bestemd voor leerlingen van de tweede en derde graad in het secundair onderwijs (ASO/TSO/BSO) en past onder meer in de lessen geschiedenis, burgerzin, zedenleer of project algemene vakken (PAV).

 

Heeft u interesse in een workshop of wil u liever zelf aan de slag gaan met het educatief pakket, neem contact op met Sophie Gyselinck langs het contactformulier.