Driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis

Driejaarlijkse Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis

Het ADVN reikt op zaterdag 23 november de achtste Pil-van Gastelprijs voor geschiedenis uit.
 

De laureaten zijn:
Martin Schoups en Antoon Vrints met De overlevenden. De Belgische oud-strijders tijdens het interbellum.

&

Bert Govaerts met Ernest Claes. De biografie van een heer uit Zichem.

 

Wij nodigen u van harte uit om deze plechtigheid bij te wonen om 15u in theater Tinnenpot in Gent - Tinnenpotstraat 21.

 
Programma

Inleiding - Frans-Jos Verdoodt (voorzitter van de jury)
Voorlezing van het verslag van de jury - Helma De Smedt
Overhandiging van de prijs - Ann Mares (directeur ADVN)
Over nut en nadeel van een lingua franca voor het leven - Luc Devoldere (hoofdredacteur De Lage Landen)
Woord van de laureaten
Slotwoord - Dirk Rochtus (voorzitter van het ADVN)
Receptie
 

Mogen wij u vragen uw aanwezigheid te bevestigen voor 18 november langs publiekswerking [at] advn.be of langs 03-225 18 37.