Digitalisering 't Pallieterke

Twee jaar geleden initieerden de uitgevers van ‘t Pallieterke een ambitieus project voor de digitalisering van de eerste zestig jaargangen (1945-2005) van het satirisch weekblad. Het ADVN werd aangezocht voor technisch advies, voor de financiering werd een beroep gedaan op de abonnees en gulle schenkers. Na de opmaak van een gedetailleerd lastenboek werd de opdracht in 2017 gegund aan de vzw Identiteit (iD). De digitalisering van de meer dan 35 000 pagina’s werd uitgevoerd door vrijwilligers, maar gebeurde met professionele apparatuur en begeleiding. Het ADVN staat in voor de duurzame bewaring van de digitale archiefbestanden en stelt de doorzoekbare edities na registratie beschikbaar langs https://pallieterke.advn.be.

 

.

.