Accommodatie

De instelling kende haar eerste ontwikkeling als zelfstandige organisatie in de lokalen van het toenmalige Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven, (nu het Letterenhuis) aan de Minderbroedersstraat in Antwerpen. Subsidiëring door de Vlaamse overheid en steun van personen en individuele organisaties maakten het daarenboven mogelijk om een minimale infrastructuur uit te bouwen.
Bijkomende (depot- en werkruimte) werd in 1987 nabij gevonden, aan de Kleine Goddaert.

De exponentiële groei van het ADVN noopte echter tot het uitzien naar een ruimere huisvesting. Die werd gevonden aan de Lange Leemstraat, annex Hemelstraat, respectievelijk in erfpacht en aangekocht van de stad Antwerpen. Op 18 augustus 1997 kon het ADVN zijn nieuwe accommodatie openstellen. Meteen werden ook de restauratie, de renovatie en de verdere inrichting van het gebouw aangevat, dankzij geldelijke steun van talrijke organisaties en personen. Zo werd in 2005 de Middenzaal uitgebouwd, om tegemoet te komen aan de toenemende receptieve taak van de instelling. De verdere expansie van collectie en activiteiten was de aanleiding om in een magazijnruimte buiten de stad een deel van de archiefcollectie en de onverwerkte overdrachten te herbergen. De lokalen aan de Lange Leemstraat vervullen voorts de functie van werkruimte, receptieve ruimte (leeszaal, tentoonstellingsruimte, Middenzaal) en depotruimte.
Verneem meer over de geschiedenis van het door architect Pieter Dens ontworpen pand aan de Lange Leemstraat 26 in een gratis brochure uitgegeven door het ADVN in 2004.

De aanpassing van de accommodatie en de uitbreiding van de depotruimtes blijft een permanente noodzakelijkheid. Net zoals voorheen doet de instelling daarvoor mede een beroep op een Bouw- en renovatiefonds.

gevel_0.jpg

Het ADVN aan de Lange Leemstraat

Lees meer over de accommodatie van het ADVN.