Maurits Coppieters. Het laatste jaar van de klaproos

foto Maurits Coppieters
periode: 
2007 - 2009
opdrachtgever(s): 
ADVN
uitvoerder(s): 
Frans-Jos Verdoodt, Petra Gunst & Frank Seberechts

In 2007 startte het ADVN een project omtrent Maurits Coppieters. Het project ontstond vanuit de overweging dat de in 2005 overleden Coppieters een bijzondere betekenis had inzake de emancipatie van de gemeenschap in Vlaanderen in de brede zin van het woord: niet alleen als politicus, maar ook als publicist en redenaar en als activist voor een aantal universele waarden. Om daaromtrent een eerste wetenschappelijk-vulgariserende balans te kunnen opmaken, werd aan een aantal personen gevraagd om een bijdrage te schrijven over de wijze waarop zij Maurits Coppieters situeren in de hierboven geschetste context.

 

In de loop van 2007 en 2008 werd de uitgave voorbereid van het boek dat op 10 november 2009 wordt voorgesteld in het Vlaams Parlement als “Het laatste jaar van de klaproos. Denkend aan Maurits Coppieters”. De publicatie wordt uitgegeven i.s.m. het ADVN door Uitgeverij Van Halewyck, Leuven.

 
Medewerkers aan de publicatie: Vic Anciaux, Walter Augustijnen, Herman Balthazar, Norbert De Batselier, André De Beul, Lutgart De Beul, Joris Dedeurwaerder, Jo Hanssens, Gilbert Hubert, Paul Kongs, Nelly Maes, Wilfried Martens, Roger Pauly, Mark Vandommele, Mathieu Vanhaelewyn, Jan Vanhee, Jan Van Reusel en Frans-Jos Verdoodt
 

realisatie

publicatie: Het laatste jaar van de klaproos. Denkend aan Maurits Coppieters / Frans-Jos Verdoodt (ed.), Petra Gunst & Frank Seberechts. Leuven: Van Halewyck i.s.m. ADVN, 2009

Wetenschappelijke Raad

Via de oprichting van de Wetenschappelijke Raad (WR) is voortaan een permanent beroep mogelijk op de verzamelde wetenschappelijke expertise rond nationale bewegingen en andere ADVN-themavelden. Met de Raad haalt de instelling immers de contacten met de academische wereld en het bredere onderzoeksveld structureel aan. De WR werkt in alle autonomie en verstrekt advies in tal van kwesties: o.m. projectvoorstellen, manuscripten, samenwerkingsovereen-
komsten en verwerkingsplannen worden systematisch aan het kritische oordeel van de leden voorgelegd.
Leden

Langlopende projecten