Educatie

Van documenten kan je leren. Archieven hebben immers de kracht en het vermogen om kinderen en jongeren aan het denken te zetten. Tegelijkertijd geeft het leerlingen inzicht in de betekenis van de bronnen en leren ze reflecteren over vroeger en nu.

Het ADVN ontwikkelt educatieve lespakketten in samenwerking met LeerDok. LeerDok is een werkgroep onder leiding van Faro met medewerkers uit het Felixarchief, het Letterenhuis, het ADVN, het AMVB, het Amsab-ISG en de Koninklijke Bibliotheek van België.

Begin 2016 lanceerde LeerDok het eerste lespakket over censuur en vrije meningsuiting. Het ADVN presenteert hierin diverse mogelijkheden voor meerdere lesuren rond het thema legercensuur bij frontblaadjes en de clandestiene frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Als rode draad doorheen het lespakket loopt het frontverhaal van Lode De Boninge. Uit zijn egodocumenten die hij als brancardier aan het IJzerfront naliet, werden enkele archiefstukken geselecteerd, waaronder pamfletten, correspondentie, een frontblaadje en een bevelschrift van de censuurdienst.

Contactpersoon: Sophie Gyselinck

Y276:1:3-4-imp.jpg

Pamflet, 1917. [Y276/1/3-4]

Vluchtelingen en migratie

Begin 2017 lanceert LeerDok in samen-

werking met Faro en Vluchtelingenwerk Vlaanderen een educatief lespakket rond het actuele thema vluchtelingen en migratie. Het ADVN brengt in dit educatief project de casus van Leo Poppe als politiek vluchteling naar voren.

 

Leo Poppe als politiek vluchteling