Fascistische bewegingen en nationalisme in Europa 1918-1945. Vergelijkende perspectieven

NISELecture 5

In de meeste Europese landen zijn na de Eerste Wereldoorlog fascistische bewegingen of partijen ontstaan. In tegenstelling tot nationale bewegingen die in de loop van de 19de eeuw een democratisering en modernisering van de standenmaatschappij van het ‘Ancien Régime’ beoogden, streefden fascisten op basis van een hyper-nationalisme naar een autocratisch bestuur; in vele landen hadden ze bovendien imperialistische en irredentistische ambities en waren ze deels antisemitisch. Naast programmatische overeenkomsten bestonden er onderling heel wat verschillen. Wat is onder ‘fascisme’ te verstaan, en welke rol speelde fascisme in de Lage Landen in het algemeen en in Vlaanderen in het bijzonder? Tenslotte zal nagegaan worden in hoeverre er tot 1945 binnen het Europese fascisme transnationale contacten en vormen van internationale samenwerking bestonden.

Johannes Koll (°Keulen, 1964) leidt momenteel het Universiteitsarchief van en is ‘senior scientist’ aan de Wirtschaftsuniversität Wien in Oostenrijk. Zijn studieveld betreft onder meer nationalisme en natievorming, de geschiedenis van België en Nederland en het nazisme: zo publiceerde hij over de Nationale Bewegungen in Belgien (2009) en onlangs verscheen zijn magnum opus over Arthur Seyss-Inquart en de Duitse bezettingspolitiek in Nederland. Koll treedt geregeld in de Duitstalige media op als kenner van de geschiedenis van de Nederlanden om de actualiteit te duiden.

Praktisch
23 november 2017, 18u – Nottebohmzaal, Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen
deelname is gratis – graag uw aanwezigheid bevestigen langs elly.broes [at] nise.eu (subject: NISELecture) (hier)