ADA:GIO

ADA:GIO

Het ADA:GIO-project werd met succes afgerond. ADA:GIO (kort voor ADVN Databank voor Autoriteitsbeschrijving: Gekoppeld, Identificeerbaar en Open) was een essentiële stap in de ontwikkeling van een nieuwe digitale infrastructuur voor het beschrijven en toegankelijk maken van de collectie van het ADVN. Concreet realiseerde het project een nieuwe technische omgeving voor het beheer en het gebruik van autoriteitsbeschrijvingen van personen, organisaties, publicaties, gebeurtenissen en plaatsen. Meer dan 35.000 entiteiten gerelateerd aan de Vlaamse beweging en andere nationale bewegingen in Europa werden gemigreerd naar de nieuwe databank die in de toekomst een centrale rol zal spelen in het collectiebeheer van het ADVN. Voor de uitvoering van dit project kon het ADVN beroep doen op een projectsubsidie van de Vlaamse overheid.

.

.