Dialoog in het ADVN: Een getekend leven. Reimond Kimpe

Dialoog in het ADVN: Een getekend leven. Reimond Kimpe

Het ADVN nodigt u van harte uit op de eerste Dialoog van dit nieuwe jaar op vrijdag 10 februari. De biograaf Lo van Driel vertelt over zijn onderzoek naar de Vlaamse activist en Zeeuwse inwijkeling Reimond Kimpe. Een werk van lange adem waarbij hij een beroep kon doen op het familiearchief dat vandaag wordt bewaard in het Zeeuws Archief in Middelburg.
Kimpe was van geboorte een Vlaming, maar vluchtte als activist na de Eerste Wereldoorlog naar Nederland. De man werd zijn leven lang bezield door literatuur en schilderkunst. Hij onderhield in Vlaanderen nauwe contacten met literaire meesters waaronder Felix Timmermans en circuleerde in diverse kunstenaarskringen (o.m. in Sint-Martens-Latem). Kimpe begon zelf pas in 1923 te schilderen. Zijn werk werd erg gewaardeerd en ging tevens internationaal. Het flamingantisme waardoor Kimpe reeds vroeg werd beïnvloed, bepaalde de keuzes die hij in zijn verdere leven zou maken. Deelname is gratis: inschrijven kan hier.
 

.

.