Dialoog in het ADVN: Pol De Mont. Hoofdredacteur van De Schelde

Dialoog in het ADVN: Pol De Mont. Hoofdredacteur van De Schelde

Het ADVN nodigt u van harte uit op vrijdag 10 maart om deel te nemen aan Dialoog . Literatuurhistoricus en biograaf Ludo Stynen zal een voordracht geven over de Vlaamse schrijver Pol De Mont (1857-1931). De Mont was een dichter, redenaar, folklorist, kunstcriticus en een der eersten om te pleiten voor de vernederlandsing van de Gentse Hogeschool. De Vlaamse emancipatie lag aan de basis van alles wat hij een leven lang deed. Toch bleef hij loyaal aan België. Zo nam De Mont in zijn openingsrede op het Nederlands congres van 1912, in eigen naam, en in naam van alle Vlamingen afstand van Jules Destrées ‘Sire, il n’y a pas de Belges’. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg hij de kans hoofdredacteur te worden van De Schelde. Hij maakte het dagblad spreekbuis van het Vlaamsche Front, tot een Vlaams-nationaal opinieblad van formaat. Deelname is gratis: inschrijven kan hier.

 

.

.